Vragen? +31-6-25428779

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Your-Dj gepubliceerde internetpagina’s. Door onze internetpagina’s op te vragen op het internet, stemt u in met deze disclaimer zoals hieronder omschreven. Er wordt door Your-Dj continu de uiterste zorg besteed aan de juistheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data op onze internetpagina’s.

Onjuist- en/of onvolledigheden kunnen echter nog steeds voorkomen ondanks de aandacht en zorg die wij aan onze informatie geven. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, welke voort komt uit het gebruik van deze informatie. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de aan onze internetpagina’s gekoppelde bestanden en/of verwijzingen naar internetpagina(‘s) van derden.

Alle door Your-Dj, langs deze elektronische weg, verstrekte informatie en/of prijzen zijn geheel informatief en hieraan kan geen enkel recht ontleend worden. Tevens is het niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, informatie en/of beeldmateriaal, welke gepubliceerd wordt op onze internetpagina’s, op enigerlei wijze te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.

Copyright 2021-2022 © Your-Dj

Back to Top